پیام مدیر عامل

photo417320291613656023

از دیر باز در فرهنگ دینی و ملی کشور نیکوکاری و حمایت از نیازمندان و ارائه خدمات همه جانبه در ابعاد معیشتی ،فرهنگی ،تربیتی ،دینی و ….. سرلوحه فعالیت افراد و موسسات خیریه بوده است .

در این بین زنان و کودکان بی سرپرست از اهمیت خاصی برخوردارند . چرا که عدم توجه به آنان میتواند مخاطراتی در رشد و تحول آنان ایجاد کرده و باعث شود به رفتارهای نابهنجار یا ناکامی های اجتماعی مبتلا شده و خود ، خانواده و جامعه را دچار رنج کنند .

بسیار خرسندیم که با تکیه بر خرد جمعی و همت عالی مسئولین ، خیرین و نیکوکاران گرانقدر توانستیم گامی هر چند کوچک در راستای سلامت نسل آینده برداریم.