اعضا هیات مدیره

600-600-cd-latari-copy

مهناز کشاورزراد

رئیس هیات مدیره 

untitled-6

سید وحید داودی

مدیر عامل 

untitled-5

مهدی زریباف

عضو هیات مدیره 

untitled-1

مجید اصولی

عضو هیات مدیره 

 

scan-161218-0001

سپیده صادقی

عضو هیات مدیره

untitled-4

نفیسه ضرابی

بازرس

untitled-2

امید رحمانیان 

بازرس