سومين بازارچه خيريه گل هاي ياس فاطمه «س» افتتاح شد

كارآفريني نشان دهنده پويايي، حركت و زندگي در هر جامعه است. معاون مشاركتهاي مردمي سازمان بهزيستي استان اصفهان با بيان اين مطلب گفت: وجود بازارچه هاي خيريه با هدف «كارآفريني» نقطه شروعي براي سرعت دادن به حركت در زندگي است.

وي ادامه داد: بازارچه خيريه گل هاي ياس فاطمه «س» با هدف بهره مندي از پتانسيل و توانمندي هاي افراد در سه سال متوالي توانسته است بازدهي قابل توجهي داشته باشد. شاهزيدي گفت : وجود بانوان خير و نيكوكار در اين خيريه باعث شده است تا بيشتر براي بانوان خير و نيكوكار در اين خيريه باعث شده است تا بيشتر براي بانوان اشتغال زايي و كارآفريني شود.

معاون پيشگيري سازمان بهزيستي استان اصفهان گفت : وجود بازارچه هاي كارآفرين در افزايش اشتغال خانگي موثر است.

دكتر مرضيه فرشاد با اعلام اين مطلب عنوان كرد: سازمان توانبخشي با رويكرد توانمند سازي زنان و جمعيت همياران زنان با هدف افزايش دانش عمومي و تخصصي اولين بازارچه مشترك خود را در قالب بازارچه «كارآفريني» برپا كردند. وي ادامه داد: عوايد حاصل از سود اين بازارچه تلفيقي ، براي زنان بدسرپرست و بي سرپرست خواهد بود كه اميد اجتماعي را در آنان افزايش مي دهد.

رئيس هيات مديره خيريه گل هاي ياس فاطمه «س» با اشاره به اين كه اين سومين بازارچه خيريه است گفت :در سال جاري اين بازارچه با تلفيق جمعيت همياران سلامت شروع به كار كرده است.

مهناز كشاورز راد افزود: 14 غرفه در بازارچه وجود دارد كه 5 غرفه مخصوص زنان ارزنان و حصه است كه شامل ترشي و مربا ، كارهاي هنري ، چرم دوزي و گل سازي است.

رئيس هيات مديره خيريه گل هاي ياس فاطمه «س» يادآور شد: از سال گذشته تاكنون تعدادي از زنان منطقه ارزنان و حصه با همكاري بانوان نيكوكار اين خيريه در زمينه هاي مختلف هنري و فرهنگي آموزش ديده اند و اكنون دستاوردهاي هنري خود را براي فروش به اين بازارچه آورده اند. مهناز كشاورز راد اين امر را كارآفريني و درآمدزايي براي بانوان دانست و افزود: در اين بازارچه ، توانمندي هاي زنان اين دو منطقه به نمايش گذاشته مي شود تا آن ها به خودباوري اجتماعي برسند.

عضو هيات موسس انجمن    گل هاي ياس فاطمه «س» عنوان كرد : يكي از اهداف برپايي بازارچه اين بود كه زنان حصه و ارزنان را در كارهاي خيريه سهيم كنيم.

اميد رحمانيان افزود: در اين راستا به زنان اين دو منطقه آموزش هاي لازم پيرامون مشاغل خانگي طي يكسال گذشته داده شد و امروز آن ها حاصل دسترنج خود را براي عرضه در بازارچه آورده اند. وي ادامه داد : در واقع بازارچه سوم ماحصل بازارچه اول و دوم است و خرسنديم كه توانستيم براي سومين بار اين بازارچه را با همكاري خيرين به وجد آوريم

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *