بانوانِ ارزنان به شهر کتاب رفتند

از جمله مطالبات فراوان کودکان از والدین خود این است که آنها برایشان قصه بگویند و متاسفانه بسیاری از والدین…

خانه مشق ارزنان

شهریور ماه سال نود و یک با یه حصیر شروع کردیم و چندتا کتابِ خوب و چندجعبه مدادرنگی و کاغذ…

نیکوکاری برگری

گسترش فعالیتهای متفاوت خیرخواهانه در اصفهان. امید رحمانیان ،عضو هیئت مدیره موسسه خیریه گلهای یاس فاطمه در گفت گویی که…

درب های بطری برای کمک

دانش آموزان مدرسه حضرت ابوالفضل(ع) شعبه یک واقع در خیابان شریعتی در یک حرکت نمادین و زیبا از دی ماه…

وقتی سررسیدها دفتر مشق می شوند

بار دیگر صفحات مجازی در راستای اهداف خیر کار ساز شد . (وقتی سررسیدها دفتر مشق می شوند .موسسه خیریه…